Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr III/31/18 z dn. 18.12.2018 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyObowiązująca linia zabudowy
Linia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren zabudowy usługwej
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Obszar IPas zieleni krajobrazowejObszar II