Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr IV/16/11 z dn. 20.01.2011 r.

OGÓLNE
Granica planu
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren ogrodu działkowego
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Lokalizacja urządzeń przeznaczonych do magazynowania odpadów oraz ogólnodostępnych sanitariatówLokalizacja miejsc postojowychPrzebieg istniejącej kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
Orientacyjny podział na działkiZieleń izolacyjno- krajobrazowa