Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/327/2000 z dn. 07.12.2000 r.

OGÓLNE
Granica planu
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny istniejącej i projektowanej sieci transformatorowychTereny projektowanych ulic dojazdowychTeren projektowanej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum,
Tereny projektowanych parkingów ogólnodostępnychTereny istniejącej prywatnej szkoły podstawowejTeren istniejacej usługi - gastronomii
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Projektowana zieleń izolacyjna i krajobrazowa