Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr LX/562/2002 z dn. 22.08.2002 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowy
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Ciąg pieszy wewnętrznyTeren usług oświatyTeren drogi dojazdowej wewnętrznej