Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr LXI/572/2002 z dn. 12.09.2002 r.

OGÓLNE
Granica planu
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny cieku wodnego- okresowo zalewaneTeren cmentarza
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Tereny zieleni