Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr VI/90/19 z dn. 28.03.2019 r.

OGÓLNE
Granica planu
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren zamknięty