Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr V/48/2003 z dn. 30.01.2003 r.

OGÓLNE
Granica planu
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny wód otwartychRezerwat przyrody o nazwie „Gogulec”Tereny gruntów leśnych
Tereny bagienneTereny gruntów rolnychTereny innego użytkowania
Stawy rybneTereny zalesieńTereny zabudowy związane z gospodarką leśną - leśniczówka
Tereny ogrodów działkowych
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Obszar pola roboczego poligonuProjektowany zespół przyrodniczo-krajobrazowy - rejonu Jeziora GlinowieckiegoStanowiska archeologiczne
Obszar zasobowy ujęcia wódProjektowane użytki ekologiczne na obszarach źródliskowychKorytarz infrastruktury technicznej i projektowanej obwodnicy powiatowej
Rzeki i strumienieZabytki architekturyTeren ochrony pośredniej
Dąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 201 nDąb szypułkowy (4 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 200 hProjektowane użytki ekologiczne na obszarach bezodpływowych, śródleśne, śródpolne "oczka wodne"
Dąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 91 kDąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - NR 184/65 - ODDZ. 156 dDąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - NR 1178/00 - ODDZ. 191 m
Pomnik ofiar dawnej wsi Łagiewniki - ODDZ. 231 mDąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 191 mStanowiska bobrów
Dąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 201 rDąb szypułkowy (1 szt.) - ODDZ. 91kGłaz narzutowy (1 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 231 d
Stanowisko ryby - złotawej strzebli błotnejGłaz narzutowy (1 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 243 dStanowiska lęgowe ptaków - gatunków chronionych
Dąb szypułkowy (5 szt.) - pomnik przyrody - ODDZ. 231 mDąb szypułkowy (1 szt.) - pomnik przyrody - NR 311/85 - ODDZ. 171 d