Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr IX/81/2003 z dn. 22.05.2003 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyObowiązująca linia zabudowy
Linia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejTereny komunikacji - teren drogi wewnętrznejTereny komunikacji - teren drogi powiatowej
Teren pasa technicznego
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Linie podziału wewnętrznego - projektowane orientacyjne