Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr LVII/499/2006 z dn. 21.09.2006 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny miejsc postojowych w zieleniTereny dróg publicznych, klasy lokalnejTereny zieleni krajobrazowej
Tereny zabudowy i urządzeń związanych z funkcjonowaniem rodzinnego ogrodu działkowegoTereny działek i dróg dojazdowych rodzinnego ogrodu działkowegoTereny dróg publicznych, klasy lokalnej
Tereny miejsc postojowych w zieleniTereny zieleni krajobrazowejTereny ujęcia wody i lokalizacji stacji transformatorowej
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Strefa ochrony przeciwpożarowej