Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Suchy Las LXV/349/98 18.06.1998  - - 1998 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ
1.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XLIV/424/2001 12.07.2001 - - 2001 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ
1.2 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las L/428/2006 23.02.2006 - - 2006 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ
1.3 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XXXVIII/351/2009 02.09.2009 - - 2009 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ
1.4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XXXII/309/13 07.03.2013 - - 2013 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ
1.5 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XI/116/15 29.10.2015 ­   2015 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ
1.6 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las  XXIII/245/16 27.10.2016 ­ 2016-10-27 2016 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las KIERUNKI TEKST UJEDNOLI-CONY W PDF KIERUNKI RYSUNEK UJEDNOLI-CONY W PDF
SUCHY LAS
1 Mpzp Suchy Las, rejon ul. Sprzecznej i Mokrej XXVIII/151/95 1.12.1995 z 1995r nr 15 poz.119  1995 1995 Rejon ul. Sprzecznej 
i Mokrej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.1 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul.Sprzecznej
i Mokrej dla działek o nr ewid. 891/33, 891/34, 891/35, 891/36
XIV/130/99 05.08.1999 z dnia 03.09.1999 nr 61 poz. 1286  17.09.1999 1999 Rejon ulic Sprzecznej
i Mokrej dla działek o nr ewid. 891/33, 891/34, 891/35, 891/36
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.2 Zmiana mpzp Suchego Lasu - rejon
ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7
XXXIII/320/2000 23.11.2000 z dnia 04.12.2000 nr 85 poz. 1138  18.12.2000 2000 Rejon ulic Sprzecznej
i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2 Zmiana mpzp wsi Suchy Las rejon ulic Leśnej
i Sprzecznej działki nr. ewid. 172 i 173/3
L/258/97 10.04.1997 Nr. 11 poz. 85 z dnia 02.06.1997 16.06.1997 1997 Planem obejmuje się rejon ulic Leśnej i Sprzecznej działki nr. ewid. 172 i 173/3   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3 Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej
LII/272/97 15.05.1997 z dnia 23.06.1997 nr. 13 poz. 96  7.07.1997 1997 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej Mpzp zaktualizowany dokumentem z poz. 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3A Mpzp Suchy Las - rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II XI/140/19 2019-09-26 14.10.2019                    poz. 8631 2019-10-29 2019 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.1 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej
XXXII/298/2000 26.10.2000 z dnia 13.11.2000 nr 78 poz. 1044  27.11.2000 2000 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
3.2 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej
XXXVIII/329/2005 19.05.2005 z dnia 18.07.2005            nr 108 poz.2997  17.08.2005 2005 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
3.3 Zmiana mpzp miejscowości Suchy Las, rejon
ul. Jagodowej i Rolnej dla obszaru działki nr ewid. 533/1
XXVII/245/2000 01.06.2000 z dnia 19.06.2000 nr 43 poz. 507  3.07.2000 2000 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla obszaru działki o nr ewid. 533/1   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.4 Mpzp w miejsc. Suchy Las na obszarze działki
nr ewid. 493/2 i części działki nr ewid. 494 przy
ul. Jagodowej i Powstańców Wlkp.
XLII/401/2001 26.04.2001 z dnia 04.05.2001 nr 47 poz 793  18.05.2001 2001 Działki nr ewid. 493/2
i części działki nr ewid. 494 przy ul. Jagodowej
i Powstańcó Wlkp.
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.5 Zmiana mpzp Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej
i Rolnej na terenie działek o nr ewid 247/2, 248/5, 253/2 i 253/3
LXIII/588/2002 10.10.2002 z dnia 21.10.2002           nr 128 poz 3544  4.11.2002 2002  Rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid 247/2, 248/5, 253/2 i 253/3   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.6 Zmiana Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej
IX/79/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003           nr 110 poz 2033  11.07.2003 2003 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.7 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenia działek      o nr ewid. 561/13, 561/14 oraz część działek
o nr ewid. 562/4, 599, 600
XIV/114/2003 28.08.2003 z dnia 17.10.2003           nr 163 poz 3048  31.10.2003 2003 Dzaiałek o nr ewid. 561/13, 561/14 oraz część działek
o nr ewid. 562/4, 599, 600
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.8 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej dla działki o nr ewid 543/10
XLIII/362/2005 06.10.2005 z dnia 22.11.2005           nr 160 poz. 4311  22.12.2005 2005  Rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działki o nr ewid 543/10   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.9 Mpzp Suchy Las na terenie część działki o nr ewid. 561/11 XLVIII/411 19.01.2006 z dnia 16.03.2006 nr 36 poz. 1003  15.04.2006 2006 Teren część działki o nr ewid. 561/11   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.10 Mpzp w Suchym Lesie na terenia działki o nr ewid. 404/2 LV/477/2006 20.07.2006 z dnia 20.11.2006           nr 142 poz. 3475  20.12.2006 2006 Działka o nr ewid 404/2   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.11 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej dla działki o nr ewid 255
XXVII/228/2008 20.11.2008 z dnia 29.12.2008           nr 255 poz 4661  28.01.2009 2008 Teren przy ul. Mlodzieżowej działka o nr ewid. 255   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.12 Zmiana Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej dla działek o nr ewid.  534/5, 534/6, 540, 541, 542/1, 545/7, 545/10, 545/11
XLIX/455/2010 27.05.2010 z dnia 06.08.2010           nr 156 poz. 2963  5.09.2010 2010 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działek o nr ewid.  534/5, 534/6, 540, 541, 542/1, 545/7, 545/10, 545/11   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.13 Mpzp Suchy Las na terenie działek o nr ewid. 533/4, 545/4, 545/5 LIV/513/2010 28.10.2010 z dnia 31.12.2010           nr 269 poz. 5247  30.01.2011 2010 Działki o nr ewid. 533/4, 545/4, 545/5   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.14 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej
i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 313/16, 313/17, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i część działki o nr ewid. 314 i 318/2
XXXI/298/13 28.02.2013 z dnia 24.04.2013
poz. 3220 
24.05.2013 2013 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 313/16, 313/17, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i część działki o nr ewid. 314 i 318/2   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.15 Mpzp Suchy Las rejon ulic Jaśminowej
i Zwolenkiewicza
XXXV/329/13 23.05.2013 z dnia 17.07.2013
poz. 4612 
31.07.2013 2013 Rejon ulic Jaśminowej
i Zwolenkiewicza
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.16 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6 XXIV/263/16 24.11.2016  z dnia 13.12.2016             poz. 7894 27.12.2016 2016 działki nr ew. 279/3 i 279/6 przy ulicy Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.17 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Wojciecha Boguslawskiego i Rolnej XXXV/377/17 31.08.2017 z dnia 3.10.2017
poz. 6248
17.10.2017 2017 Teren w rejonie skrzyzowania ulic Wojciecha Boguslawskiego i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.18 Mpzp Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej XLVII/515/18 30.08.2018 17.09.2018
poz. 7083
02.10.2018 2018 rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.19 Mpzp Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i
Rolnej II – część I
XLVIII/545/18 27.09.2018 16.10.2018
poz. 7928
31.10.2018 2018 rejon ulic Rolnej i Obornickiej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej prz ul. Mokrej - dz. nr ewid. 894 LIX/317/98 12.02.1998 z dnia 13.03.1998 nr 4    poz. 50  27.03.1997 1998 Działka przy ul. Mokrej
nr ewid. 894
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5 Zmiana mpzp Suchy Las, rejon ul. Leśnej i Sprzecznej dla działek nr ewid. 838/7, 838/8, 838/9, 838/10, 839/2, 839/6 oraz części działek nr ewid. 840/2, 841/2 przy ul. Stara Droga LXIII/331/98 14.05.1998 z dnia 15.06.1998 nr 11      poz. 104  29.06.1998 1998 Rejon ul. Leśnej i Sprzecznej dla działek nr ewid. 838/7, 838/8, 838/9, 838/10, 839/2, 839/6 oraz części działek nr ewid. 840/2, 841/2 przy ul. Stara Droga   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5.1 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 839/15  LII/556/14 20.10.2014 z dnia 15.01.2015
poz. 269  
28.01.2015 2014 Działka o numerze ewidencyjnym 839/15   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych Suchy Las - Południowy Zachód (część działki nr ewid 572) LXV/350/98 18.06.1998 z dnia 20.07.1998 nr 15    poz. 186  3.08.1998 1998 Część działki nr ewid 572 - Suchy Las - Południowy Zachód   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
7 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. Nr ewid 896  XIV/129/99 05.08.1999 z dnia 15.09.1999 nr 65 poz. 1319  29.09.1999 1999 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej działki o nr ewid. 896   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
7.1 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie prz ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896 XV/143/99 26.08.1999 z dnia 15.09.1999 nr 65    poz. 1320  29.09.1999 1999 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej działki o nr ewid. 896   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
7.2 Zmiana Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. Nr ewid. 896, oraz mpzp Suchego Lasu rejon ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid 891/7 - na terenie działek o nr ewid. 891/40
i 896/1 w Suchym Lesie
V/45/2003 30.01.2003 z dnia 28.02.2003 nr 30     poz 572  14.03.2003 2003 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. Nr ewid. 896, oraz rejon ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid 891/7 - na terenie działek o nr ewid. 891/40 i 896/1   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
7.3 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896 na terenie działek
o nr ewid. 896/91, 896/92, 896/93, 896/94 i 896/95
XII/103/2003 17.07.2003 z dnia 01.10.2003           nr 155 poz 2915  15.10.2003 2003 Rejon  ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. Nr ewid. 896 na terenie działek o nr ewid. 896/91, 896/92, 896/93, 896/94
i 896/95
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
8 Mpzp  Suchy Las rejon ul. Polnej i Mokrej XXXII/307/2000 26.10.2000 z dnia 14.11.2000 nr 79    poz. 1057  28.11.2000 2000 Rejon ulic Polnej i Mokrej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
9 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych Suchy Las - Południowy Zachód na terenie działki     o nr ewid. 461/1 w Suchym Lesie XXXI/287/2000 05.10.2000 z dnia 25.10.2000 nr 73     poz 983  8.11.2000 2000 Działka o nr ewid. 461/1
w Suchym Lesie
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10 Mpzp miejscowości Suchy Las  rejon Aleksandrowo- Północny Wschód XLVIII/449/2001 18.10.2001 z dnia 15.11.2001           nr 139 poz 2789  29.11.2001 2001 Rejon Aleksandrowo-Północny Wschód Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr od 10.1 do 10.3 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10.1 Mpzp Suchy Las na terenie działki o nr ewid 103 XXV/211/2004 13.05.2004 z dnia 30.06.2004           nr 100 poz. 2012  30.07.2004 2004 Teren działko o nr ewid. 103   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10.2 Mpzp w miejsc. Suchy Las na terenie działek
o nr ewid. 91/1, 91/2, 91/3, 91/4 i 91/5
LIV/465/2006 22.06.2006 z dnia 11.09.2006           nr 142 poz. 3472  11.10.2006 2006  Teren działek o nr ewid. 91/1, 91/2, 91/3, 91/4 i 91/5   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10.3 Mpzp w miejsc. Suchy Las na terenie działki
o nr ewid. 104/1
XII/93/2007 30.08.2007 z dnia 15.11.2007           nr 162 poz. 3504  15.12.2007 2007 Działka o nr ewid. 101/4   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11 Mpzp w miejsc. Suchy Las - rejon
ul. Nektarowej
XLIX/467/2001 15.11.2001 z dnia 03.12.2001           nr 149, poz. 3112  17.12.2001 2001 Rejon ul. Nektarowej Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr od 11.1 do 11.7 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.1 Mpzp w miejsc. Suchy Las dla działki o nr ewid. 312/14 XXXIX/341/2005 16.06.2005 z dnia 26.07.2005           nr 113 poz. 3059  25.08.2005 2005 Działka o nr ewid. 312/14   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.2 Zmiana mpzp miejsc. Suchy Las - rejon ulicy Nektarowej dla działki o nr ewid. 366/8 XII/94/2007 30.08.2007 z dnia 17.12.2007           nr 201 poz. 4612  16.01.2008 2007 Rejon ulicy Nektarowej dla działki o nr ewid. 366/8   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.3 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Nektarowej dla działki o nr ewid. 379/6 XXIV/196/2008 28.08.2008 z dnia 06.10.2008           nr 168 poz. 2816  5.10.2008 2008  ul. Nektarowej dla działki
o nr ewid. 379/6
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.4 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Nektarowej dla działek o nr ewid 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21 XLV/408/2010 28.01.2010 z dnia 16.04.2010 nr 74    poz. 1493  16.05.2010 2010 Rejon ul. Nektarowej dla działek o nr ewid 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.5 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5 XXIX/320/17 30.03.2017 z dnia 25.04.2017 r. poz. 3489 25.05.2017 2017 Działka o nr ewid. 311/5    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.6 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Szkolnej, Nizinnej            i Kwiatowej XXXIII/371/17 27.07.2017 z dnia 2.08.2017 r.            poz. 5333 02.09.2017 2017 Teren w rejonie ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11.7 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Promienistej,       Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich X/126/19  2019-08-29 z dnia 30.09.2019 poz. 8080 2019-10-31 2019 Rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Leśnej
i Sprzecznej, na terenie działek o nr ewid 860/23, 860/24, 860/25, oraz części działek o nr ewid 860/26, 843/11 i 844/2
LI/488/2001 13.12.2001 z dnia 10.01.2002 nr 4     poz. 179  24.01.2002 2001  Rejon ul. Leśnej
i Sprzecznej, na terenie działek o nr ewid 860/23, 860/24, 860/25, oraz części działek
o nr ewid 860/26, 843/11 i 844/2
Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 12.1  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12.1 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działek    o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35 V/39/15 31.03.2015 z dnia 5.05.2015 r.            poz. 3035 19.05.2015 2015 Teren działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
13 Mpzp w Suchym Lesie na terenie działek
o nr ewid. 860/16 i 860/17
VII/58/2003 20.03.2003 z dnia 14.04.2003 nr 60 poz. 1118  28.04.2003 2003 Działki o numerze ewidencyjnym 860/16 i 860/17   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
14 Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Aroniowej
i Malinowej
X/90/2003 12.06.2003 z dnia 09.07.2003 nr 121 poz. 2259  23.07.2003 2003 Rejon ul. Aroniowej
i Malinowej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
15 Mpzp Suchy Las- Nowy Rynek XXI/181/2004 15.01.2004 z dnia 24.02.2004 nr 21    poz. 616  9.03.2004 2004 Suchy Las - Nowy Rynek   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
16 Mpzp Suchy Las rejon ulic Stara Droga
i Wierzbowa
XXII/200/2004 11.03.2004 z dnia 21.04.2004 nr 52    poz. 1210  5.05.2004 2004 Rejon ulic Stara Droga
i Wierzbowa
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17 Mpzp Suchy Las rejon ul. Diamentowej XLI/352/2005 18.08.2005 z dnia 07.11.2005 nr 154 poz. 4198  21.11.2005 2005 ul. Diamentowa Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr od 17.1 do 17.4 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17.1 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Diamentowej dla działki o nr ewid. 621/2 XXVII/227/2008 20.11.2008 z dnia 29.12.2008 nr 255 poz. 4660  28.01.2009 2008 ul. Diamentowa dla działki
o nr ewid. 621/2
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17.2 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Diamentowej dla działek o nr ew. 785/1 i 786/3 XLV/409/2010 28.01.2010 z dnia 16.04.2010 nr 74    poz. 1494  16.05.2010 2010 Rejon ul. Diamentowej dla działek o nr ew. 785/1 i 786/3   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17.3 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 619/2 XLIX/516/14 12.06.2014 z dnia 12.08.2014
poz. 4506 
28.08.2014 2014 Działka o numerze ewidencyjnym 619/2   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17.4 Mpzp w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap I LII/555/14 30.10.2014 z dnia 15.01.2015
poz. 268 
28.01.2015 2014 Rejon ulic Sucholeskiej           i Perłowej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17.5 Mpzp Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II X/125/19  2019-08-29 z dnia 30.09.2019       poz. 8057 2019-10-31 2019 ul. Diamentowa Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
18 Mpzp Suchy Las rejon ul. Strażackiej
i Dębowej
XLVIII/410/2006 19.01.2006 z dnia 16.03.2006 nr 36     poz 1002  15.04.2006 2006 Rejon ul. Strażackiej
i Dębowej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19 Mpzp Suchy Las rejon ulic Stefańskiego
i Szkółkarskiej
LI/433/2006 16.03.2006 z dnia 12.05.2006 nr 70    poz. 1765  11.06.2006 2006 Rejon ul. Stefańskiego
i Szkółkarskiej
Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr od 19.1 do 19.5 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19.1 Mpzp Suchy Las w rejonie ul. Szkółkarskiej, Jagodowej, Stefańskiego i Zachodniej XXXVI/320/2009 25.06.2009 z dnia 26.08.2009 nr 157 poz. 2694  25.09.2009 2009 Rejon ul. Szkółkarskiej, Jagodowej, Stefańskiego
i Zachodniej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19.2 Mpzp Suchy Las na terenie działek o nr ewid. 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14 XII/98/11 29.09.2011 z dnia 02.11.2011 nr 294 poz. 4748  2.12.2011 2011  Teren działek o nr ewid. 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19.3 Mpzp Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 527/8 XXVIII/253/12 29.11.2012 z dnia 21.01.2013
poz. 707 
4.02.2013 2013 Działka o nr ewid. 527/8   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19.4 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działek    o numerach ewidencyjnych: 593/6 i 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9 VI/51/15 23.04.2015 z dnia 16.06.2015              poz. 3827  30.07.2015 2015 Teren działek o nr  ewid.: 593/6 i 594/5 i części działki   o nr ewid. 532/9   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19.5 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki     o numerze ewidencyjnym 472/42                  VII/57/15 28.05.2015 z dnia 10.06.2015              poz. 3714 24.06.2015 2015 Teren działki o nr ewid. 472/42   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19.6 Mpzp Suchy Las - obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego          IV/45/19 2019-01-31 z dnia 21.02.2019              poz. 1983 2019-03-08 2019 Obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefana Stefańskiego        Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
20 Mpzp Suchy Las- rejon ul. Fortecznej II LVII/502/2006 21.09.2006 z dnia 14.11.2006 nr 172 poz. 3974  14.12.2006 2006 Rejon ul. Fortecznej II Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 20.1 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
20.1 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku XXXV/376/17 2017-08-31 z dniqa 11.09.2017 r.        poz. 5887 2017-09-25 2017 rejon ul. Stromej    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
21 Mpzp Suchy Las - rejon ul. Fortecznej I XII/92/2007 30.08.2007 z dnia 14.12.2007 nr 200 poz. 4582  13.01.2008 2007 ul. Forteczna I   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
22 Mpzp Suchy Las na terenie działek o nr ewid 140/15, 140/16, 131/12, 131/13, 136/11, 136/12 XVI/122/2007 29.11.2007 z dnia 06.02.2008 nr 6     poz. 116  7.03.2008 2008 Działki o nr ewid 140/15, 140/16, 131/12, 131/13, 136/11, 136/12   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
23 Mpzp Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 191/13 XXI/179/2008 24.04.2008 z dnia 27.06.2008 nr 104 poz. 1939  27.07.2008 2008 Działka o nr ewid. 191/13   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF                                                                                                                                                                                                                                               
24 Mpzp Suchy Las dla działek o nr ewid. 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1066 oraz dla części działki o nr ewid 1067 XLI/369/2009 29.10.2009 z dnia 12.01.2010 nr 4     poz. 94  11.02.2010 2010 Działki o nr ewid. 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1066 oraz dla części działki o nr ewid 1067 Obowiązuje    w części nieobjetej planem nr 24.1 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
24.1 Mpzp Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego - Północny Wschód XXIV/262/16 24.11.2016 z dnia 12.12.2016           poz. 7884 26.12.2016 2016 Działki o nr ewid.: 1052/1 (część), 1052/3, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/12, 1052/14 (część) 1052/15, 1052/16, 1052/17, 1052/18 (część), 1052/19, 1052/20, 1053 (część)    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W JPG
25 Mpzp Suchy Las rejon ulic Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej XLIX/454/2010 27.05.2010 z dnia 06.08.2010           nr 156 poz 2962  5.09.2010 2010 Rejon ulic Obornickiej, Naktarowej i Fortecznej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
25.1 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej XXXVII/363/13 15.07.2013 z dnia 21.08.2013
poz. 4979 
4.09.2013 2013 Rejon ul. Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
25.2 MPZP w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8 IV/42/19 2019-01-31 z dnia 21.03.2019
poz. 1980
2019-03-23 2019 Działka o nr ewid. 217/8 Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
26  Mpzp Suchy Las – rejon ulic Wierzbowej
i Warsztatowej
LI/539/14 25.09.2014 z dnia 17.11.2014
poz. 6097  
01.12.2014 2014 Rejon ulic Wierzbowej
i Warsztatowej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
27 Mpzp w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II XVIII/191/16 28.04.2016 z dnia 12.05.2016
poz. 3345
27.05.2016 2016 Rejon ulic Sucholeskiej, Powstańców Wielkopolskich, Truskawkowej i Jeżynowej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
28 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II XLIX/560/18 18.10.2018 z dnia 14.11.2018
poz. 8866
29.11.2018 2018 Rejon ulic Jaśminowej
i Zwolenkiewicza
Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
29 Mpzp Suchy Las - obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką IV/44/19 2019-01-31 z dnia 21.02.2019
poz. 1982
2019-03-23 2019 Rejon ulic Leśnej, W. Bogusławskiego i Strażackiej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
ZŁOTNIKI
1 Zmiana mpzp gm. Suchy Las we wsi Złotniki działka  o nr. ewid. 214/64 i 158/4 L/258/97 10.04.1997 z dnia 02.06.1997
nr. 11 poz. 85 
16.06.1997 1997 Działka we wsi Złotniki o nr. ewid. 214/64 i 158/4   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
RYSUNEK MPZP W PDF
2 Mpzp wsi Złotniki rejon ul. Kochanowskiego LIII/276/97 26.06.1997 z dnia 23.07.1997
nr. 14 poz. 107 
6.08.1997 1997 Rejon ul. Kochanowskiego Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr  2.3 i 2.4 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄZUJE RYS. POD NR 2.1
2.1 Zmiana mpzp wsi Złotniki rejon ul. Kochanowskiego w gm. Suchy Las XIV/113/2003 28.08.2003 z dnia 17.10.2003
nr 163 poz 3047 
31.10.2003 2003 Rejon ul. Kochanowskiego   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2.2 Zmiana mpzp wsi Złotniki rejon ul. Kochanowskiego w gm. Suchy Las XXXVIII/330/2005 19.05.2005 z dnia 18.07.2005
 nr 108 poz 2998 
17.08.2005 2005 ul. Kochanowskiego   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
2.3 Zmiana mpzp wsi Złotniki rejon
ul. Kochanowskiego w gm. Suchy las na terenie działki o nr ewid 411/1
XLIII/416/2001 15.06.2001 z dnia 25.06.2001
nr 77 poz 1404 
9.07.2001 2001 Złotniki rejon
ul. Kochanowskiego w gm. Suchy las na terenie działki
o nr ewid 411/1
  Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2.4 Mpzp w miejscowości Złotniki na terenie działki
o nr ewid 429/7
XLIX/466/2001 15.11.2001 z dnia 03.12.2001
nr 149 poz 3111 
17.12.2001 2001 Działka o nr ewid 429/7   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej
w Złotnikach, gm. Suchy Las
LXIV/339/98 04.06.1998 z dnia 03.08.1998
 nr 17 poz. 222 
17.08.1998 1998 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej w Złotnikach, gm. Suchy Las Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr  3.1, 3.3  i 3.4 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.1 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodaczej Złotniki, gm. Suchy Las XIX/171/99 19.11.1999 z dnia 26.11.1999
nr 84 poz. 1592 
10.12.1999 1999 Złotniki   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.2 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej            i aktywizacji gospodarczej
w Złotnikach, gm Suchy Las
XXIV/217/2000 23.03.2000  dnia 04.05.2000
nr 28 poz. 325 
18.05.2000 2000 Złotniki   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
3.3 Zmiana mpzp Złotniki rejon ul. Azaliowej LIV/514/2010 28.10.2010 z dnia 28.01.2011
nr 16 poz. 363 
11.02.2011 2010 ul. Azaliowa   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.4 Zmiana mpzp Złotniki rejon ul. Azaliowej III/13/2010  9.12.2010 z  dnia 28.01.2011
nr 16 poz. 366 
11.02.2011 2010 ul. Azaliowa   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
4 Mpzp dla miejscowości Złotniki, rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań - Piła, do granicy miasta Poznania - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Suchy Las XVI/145/99 09.09.1999 z dnia 20.10.1999
nr 73 poz. 1441 
3.11.1999 1999 Rejon między ulicami Naktarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań - Piła, do granicy mista Poznania  Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr  4.2 i 4.3 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄ-ZUJE RYS. POD NR 4.1
4.1 Zmiana mpzp dla miejsc. Złotniki rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania X/91/2003 12.06.2003 z dnia 09.07.2003
nr 121 poz. 2260 
23.06.2003 2003 Rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4.2 Mpzp w Złotnikach na terenie działek o nr ewid. 895/1, 895/2, 896 i 897 XLI/354/2005 18.08.2005 z dnia 22.09.2005
nr 139 poz. 3857 
22.10.2005 2005 Działki o nr ewid. 895/1, 895/2, 896 i 897   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4.3 Zmiana mpzp dla miejscowości Złotniki rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką
i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania
XII/91/2007 30.08.2007 z dnia 26.10.2007
nr 152 poz. 3343 
25.11.2007 2007 Rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5 Mpzp w Złotnikach dla działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/2, 105/4 i 105/5 XXXV/343/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 21 
26.01.2001 2000 Działki o nr ewid 104/3, 104/4, 105/2, 105/5 Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 5.1 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5.1 Zmiana mpzp w Złotnikach dla działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/2, 105/4 i 105/5 XLV/438/2001 6.09.2001 z dnia 26.09.2001
nr 117 poz. 2256
10.10.2001 2001 Działki o nr ewid 104/3, 104/4, 105/2, 105/5   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
6 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działki o nr ewid 238/4 XXXV/346/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 24 
26.01.2001 2000 Działka o nr ewid 238/4  - teren. mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek   Złotniki/ Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6.1 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działki o nr ewid 238/4 XLIII/415/2001 15.06.2001 z dnia 25.06.2001
nr 77    poz. 1403 
9.07.2001 2001 Zmiany mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działki o nr ewid 238/4   Złotniki/ Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
7 Zmiana - Mpzp w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działek o nr ewid. 252, 258/2, 259 i 260  V/47/2003 30.01.2003 z dnia 28.02.2003
nr 30 poz. 574 
14.03.2003 2003 Rejon Jelonek na terenie działek o nr ewid. 252, 258/2, 259 i 260    Złotniki / Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
8 Mpzp w Złotnikach rejon ul. Granicznej IX/80/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003
nr 110 poz. 2034 
11.07.2003 2003 Rejon ul. Granicznej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
9 Mpzp Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362 XXX/264/2009 29.01.2009 z dnia 26.03.2009
nr 54 poz. 752 
25.04.2009 2009 Działka o nr ewid. 362   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10 Mpzp Złotniki dla działek o nr ewid 214/66, 214/67 i 214/90 XXXV/308/2009 28.05.2009 z dnia 16.07.2009
nr 138 poz. 2311 
15.08.2009 2009 Działki o nr ewid 214/66, 214/67 i 214/90   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11 Mpzp Złotniki dla działek o nr ewid 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid 217       i 219 XXXVII/332/2009 16.07.2009 z dnia 15.09.2009
nr 168 poz. 2864 
15.10.2009 2009 Działki o nr ewid 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid 217
i 219
  Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12 Mpzp Jelonek dla działki o nr ewid. 263 XL/357/2009 24.09.2009 z dnia 19.11.2009
nr 203 poz. 3484 
19.12.2009 2009 Działka o nr ewid. 263   Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
13 Mpzp Złotniki - rejon ul. Radosnej i Zielonej Xl/358/2009 24.09.2009 z dnia 26.11.2009
nr 209 poz. 3597 
26.12.2009 2009 Rejon ul. Radosnej i Zielonej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
14 Zmiana mpzp Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid, 276/13 i ul. Łagiewnicką XI/87/11 25.08.2011 z dnia 11.10.2011
nr 270 poz. 4296 
10.11.2011 2011 Teren pomiedzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid, 276/13 i ul. Łagiewnicką Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr 14.1 i 14.2 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
14.1 Mpzp Park Technologiczny - Pólnocny Wschód         w Złotnikach XXII/243/16 05.10.2016 z dnia 16.11.2016              poz. 6983 30.11.2016 2016 Teren po zachodniej stronie    ul. Obornickiej, pomiędzy ulicą Łagiewnicką a terenem LEROY MERLIN    Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
14.2 Mpzp w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11 XIII/163/19 2019-11-28 z dnia 17.12.2019 r. poz. 10957 2020-01-16 2019 Działki o nr ewid. 276/10 i 276/11   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
15 Mpzp w miejscowości Złotniki na terenie działek       o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80  XXII/244/16 05.10.2016 z dnia 16.11.2016               poz. 6984 30.11.2016 2016 Teren przy linii kolejowej Poznań-Piła, po południowej stronie ul. Łagiewnickiej  Obowiązuje łącznie z Rozstrzyg-nięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopol-skiego z dnia 10.11.2016 r. ogł. w  Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia      16.11.2016 r.      poz. 7008  Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
16 Mpzp Złotniki –
tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej
III/30/18 18.12.2018 r. z dnia 7.01.2019 r.
poz. 324
07.02.2019 2018 Rejon ul. Złotnickiej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
ZŁOTKOWO
1 Mpzp w miejscowości Złotkowo rejon pomiędzy ul. Pawłowską, torami PKP, południową granicą działki nr ewid. 72 i drogą krajową K 11 - zmiana planu ogólnego zp gminy Suchy Las XXXI/288/2000 05.10.2000  z dnia 30.11.2000
nr 83 poz. 1098 
14.12.2000 2000 Złotkowo rejon pomiędzy ul. Pawłowską, torami PKP, południową granicą działi nr ewid. 72 i drogą krajową K 11 Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 1.1 Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.1 Mpzp w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18 XXVII/300/17 26.01.2017 z dnia 7.03.2017
poz. 1924
07.04.2017 2017 Złotkowo działka o nr ewid. 66/18 (pomiedzy linią kolejowa nr 354 a ul. Obornicką)   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2 Mpzp dla działek o nr ewid 63/5, 63/8, 63/10, 63/12, 63/14, 63/16 w Złotkowie XL/383/2001 15.03.2001 z dnia 29.03.2001
nr 30 poz. 473 
12.04.2001 2001 Działki o nr ewid.  63/5, 63/8, 63/10, 63/12, 63/14, 63/16   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3 Mpzp w miejscowości Złotkowo na terenie działek o nr ewid. 33/2, 34/7, 34/8 XLII/403/2001 26.04.2001 z dnia 07.05.2001
nr 48 poz. 816 
21.05.2001 2001 Działki o nr ewid. 33/2, 34/7, 34/8   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4 Mpzp Złotkowo - Południowy Wschód XLVIII/450/2001 18.10.2001 z dnia 15.11.2001
nr 139 poz. 2788 
29.11.2001 2001 Złotkowo - Południowy Wschód   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5 Mpzp Złotkowo na terenie działek o nr ewid. 55/2 i 55/3 LII/503/2002 07.02.2002 z dnia 28.02.2002
nr 32 poz. 988 
14.03.2002 2002 Działki o nr ewid 55/2 i 55/3   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6 Mpzp w Golęczewie na terenie działek
o nr ewid 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz 
w Złotkowie na terenie działek o nr ewid. 83/2 i 85/1 
X/76/2007 31.05.2007 z dnia 06.09.2007
 nr 128 poz. 2927 
5.10.2007 2007 Teren działek o nr ewid 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz teren działek o nr ewid. 83/2 i 85/1   Golęczewo
i Złotkowo 
UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
7 Mpzp Złotkowo rejon ul. Złotej i Gogulcowej XL/359/2009 24.09.2009 z dnia 19.11.2009
nr 203 poz. 3485 
19.11.2009 2009 Rejon ul. Złotej i Gogulcowej   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
8 Mpzp Złotkowo rejon ulic Obornickiej, Lipowej, Złotej i Sobockiej XXIV/211/12 30.08.2012 z dnia 12.10.2012
poz. 4292 
11.11.2012 2012 Rejon ulic Obornickiej, Lipowej, Złotej i Sobockiej   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
9 Mpzp Złotkowo - Centrum XXX/278/13 31.01.2013 z dnia 24.04.2013
poz. 3219 
24.05.2013 2013 Złotkowo - Centrum   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10 Mpzp dla części wsi Złotkowo położonej
w obrębie geodezyjnym Biedrusko w rejonie ulic Klonowej i Dębowej
XXXIX/386/13 26.09.2013 z dnia 11.12.2013
poz. 7174 
10.01.2014 2013 Dla części wsi Złotkowo położonej w obrębie geodezyjnym Biedrusko w rejonie ulic Klonowej i Dębowej   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11 Mpzp w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego "Złotkowo" XIII/151/15 17.12.2015 z dnia 29.12.2015               poz. 8912 13.01.2016 2015 Rejon węzła komunikacyjnego          Poznań-Pólnoc   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12 Mpzp Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej - Wschód IV/43/19 2019-01-21 z dnia 21.02.2019               poz. 1981 2019-03-23 2019 Rejon ulicy Pawłowickiej Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
GOLĘCZEWO
1 Zmiana mpzp gminy Suchy Las we wsi Golęczewo działka nr ewid. 375/13 LV/291/97 18.09.1997 z dnia 15.10.1997
nr 20 poz. 170    
2.10.1997 1997 Działka we wsi Golęczewo nr ewid. 375/13   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2 Mpzp w Golęczewie dla działki o nr ewid. 361 XXXV/344/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 22 
26.01.2001 2000 Działka o nr ewid 361   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3 Mpzp Golęczewo - Północ LII/502/2002 07.02.2002 z dnia 28.02.2002
 nr 32 poz. 989 
14.03.2002 2002 Golęczewo - Północ Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 3.1 Golęczewo  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3.1 Zmiana mpzp Golęczewo Północ dla działki o nr ewid 248 i części działki o nr ewdi 246/7 XLI/370/2009 29.10.2009 z dnia 12.01.2010
nr 4 poz. 95 
11.02.2010 2009 Działki o nr ewid 248 i części działki o nr ewdi 246/7   Golęczewo - Północ UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4 Mpzp Golęczewo rejon ul. Lipowej LX/564/2002 22.08.2002 z dnia 27.09.2002
nr 118 poz. 3302 
11.10.2002 2002 Rejon ul. Lipowej   Golęczewo  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5 Mpzp na terenie działek o nr ewid 325/19 i 325/14 w Golęczewie IX/82/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003
nr 110 poz. 2036 
11.07.2003 2003 Teren działek o nr ewid. 325/19 i 325/14   Golęczewo  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6 Mpzp Golęczewo - Południe I X/75/2007 31.05.2007 z dnia 16.08.2007
nr 121 poz. 2819 
16.09.2007 2007 Golęczewo - Południe I   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6.1 Mpzp w Golęczewie na terenie działek o nr ewid. 278/1 i 278/3 XVIII/190/16 28.04.2016 z dnia 12.05.2016
poz. 3344
27.05.2016 2016 Teren dzialek o nr ewid. 278/1 i 278/3   Golęczewo
UCHWAŁA MPZP W PDF
RYSUNEK MPZP W JPG
7 Mzpz w Golęczewie na terenie działek
o nr ewid 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz 
w Złotkowie na terenie działek o nr ewid 83/2
i 85/1
X/76/2007 31.05.2007 z dnia 06.09.2007
nr 128 poz. 2927 
5.10.2007 2007 Teren działek o nr ewid 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz teren działek o nr ewid. 83/2 i 85/1   Golęczewo
i Złotkowo 
UCHWAŁA MPZP W PDF
RYSUNEK MPZP W PDF
8 Mpzp Golęczewo rejon ul. Spokojnej XIX/155/2008 28.02.2008 z dnia 12.05.2008
nr 75 poz. 1440 
11.06.2008 2008 Rejon ul. Spokojnej   Golęczewo  UCHWAŁĄ MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
9 Mpzp Golęczewo Południe II XLVI/418/2010 25.02.2010 z dnia 13.05.2010
nr 95 poz. 1822 
12.06.2010 2010 Golęczewo - Południe II   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10 Mpzp Golęczewo - Wschód XXXI/297/13 28.02.2013 z dnia 04.04.2013
poz. 2626 
4.05.2013 2013 Teren pomiędzy linią kolejową a drogą krajową nr 11 Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 10.1 Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10.1 Mpzp Goleczewo - Wschód II XXXI/340/17 25.05.2017 z dnia 5.06.2017                poz. 4216 19.06.2017 2017 Teren pomiędzy linią kolejową a drogą krajową nr 11   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11 Mpzp Golęczewo - Wschód I XXII/242/16 05.10.2016 z dnia 16.11.2016              poz. 6982 30.11.2016 2016 Teren po wschodniej stronie linii kolejowej Poznań-Piła        i po południowej stronie        ul. Dworcowej   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12 Mpzp Golęczewo - węzeł przesiadkowy XXVI/298/16 19.12.2016 z dnia 5.01.2017                poz. 269 20.01.2017 2016 Teren pomiedzy dworcem kolejowym a ul. Czereśniową Wyrok WSA stwierdzający częściową nieważność uchwały Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
CHLUDOWO
1 Mpzp w Chludowie na terenie działek o nr ewid. 385/3, 385/4 i części działki o nr ewid. 388
- zmiana planu ogólnego zp gm. Suchy Las
XXXI/286/2000 05.10.2000 z dnia 25.10.2000 nr 73    poz. 982 
z dnia 28.11.2000 nr 81    poz. 1077
12.12.2000 2000 Teren działek o nr ewid. 385/3, 385/4 i części działki
o nr ewid. 388 - ZKP
  Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2 Mpzp w Chludowie dla działki o nr ewid 176 XXXV/345/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 23 
26.01.2001 2000 Działka o nr ewid 176   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3 Mpzp dla działek o nr ewid 111/2, 111/3 i 111/6         w Chludowie XL/382/2001 15.03.2001 z dnia 29.03.2001
nr 30 poz 472 
12.04.2001 2001 Działki o nr ewid 111/2, 111/3, 111/6   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4 Mpzp Chludowo na terenie działki o nr ewid 264/5 LV/525/2002 28.03.2002 z dnia 05.06.2002
nr 77 poz. 1995 
19.06.2002 2002 Działka o nr ewid 264/5   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5 Mpzp Chludowo na terenie działki o nr ewid 404 LX/563/2002 22.08.2002 z dnia 27.09.2002
nr 118 poz 3301 
11.10.2002 2002 Działka o nr ewid. 404   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6 Mpzp w Chludowie na terenie działki o nr ewid. 101/3 i części działki o nr ewid. 101/4 (rejon ul. Cmentarnej) XIV/112/2003 28.08.2003 z dnia 17.10.2003
nr 163 poz 3046 
31.10.2003 2003 Teren działki o nr ewid. 101/3 i części działki o nr ewid. 101/4 (rejon ul. Cmentarnej)   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
7 Mpzp terenów aktywizacji gospodarczej i usług komunikacyjnych w Chludowie XXIX/245/2004 26.08.2004 z dnia 28.09.2004
nr 143 poz. 2953 
12.10.2004 2004 Teren aktywizacji gospodarczej i usług komunikacyjnych   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
8 Zmiana mpzp wsi Chludowo działki o nr ewid 360/1, 360/2, 360/3 XXXVIII/328 19.05.2005 z dnia 18.07.2005
 nr 108 poz. 2996 
17.08.2005 2005 Działki o nr ewid. 360/1, 360/2, 360/3   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
9 Mpzp w miejsc. Chludowo na terenie działek
o nr ewid. 521/1, 521/2, 522, 523, 524/1 i 524/2
XXXIX/340/2005 16.06.2005 z dnia 26.07.2005
nr 113 poz. 3058 
25.08.2005 2005 Działek o nr ewid. 521/1, 521/2, 522, 523, 524/1 i 524/2 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 16 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10 Mpzp w miejsc. Chludowo na terenia działki
o nr ewid. 231/2
LVII/500/2006 21.09.2006 z dnia 24.11.2006
nr 180 poz 4213 
24.12.2006 2006 Działak o nr ewid. 231/2   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11 Zmiana mpzp Chludowo na ter. Działek
o nr eiwd 107 i 109
XXXII/287/2009 26.03.2009 z dnia 20.05.2009
nr 103 poz. 1634 
19.06.2009 2009 Działki o nr ewid. 107 i 109   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12 Mpzp Chludowo rejon ul. Za Parkiem XLVI/417/10 25.02.2010 z dnia 13.05.2010
nr 95 poz 1821 
12.06.2010 2010 Rejon ul. Za Parkiem   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12.1 Mpzp Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II XLIV/488/18  19.04.2018 z dnia 11.05.2018 r.
poz. 4102
25.05.2018 2018 Rejon ul. Za Parkiem   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
13 Zmiana mpzp Chludowo- Południowy Wschód rejon pomiędzy ulicami Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu V/25/11 24.02.2011 z dnia 19.04.2011
nr 106 poz. 1775 
19.05.2011 2011 Rejon pomiędzy ulicami Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
14 Mpzp w Chludowie na terenie części działki
o nr ew. 204/1
XII/99/11 29.09.2011 z dnia 02.11.2011
nr 294 poz. 4749 
2.12.2011 2011 Teren części działki o nr ew. 204/1   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
15 Mpzp Chludowo - rejon ul. Szkolnej XXVII/241/12 25.10.2012 z dnia 19.12.2012
poz. 6333 
18.01.2013 2012 Rejon ul. Szkolnej, Kościelnej, Rynek Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr 15.1 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
15.1. Zmiana mpzp Chludowo - rejon ulicy Szkolnej XXII/226/16 2016-09-29 z dnia 16.11.2016
poz. 6981
2016-11-30 2016 Rejon ul. Szkolnej, Kościelnej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W JPG
16 Mpzp Chludowo na terenie działek o nr ewid. 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 527/1 XXX/279/13 31.01.2013 z dnia 25.03.2013
poz. 2470 
8.04.2013 2013 Teren działek o nr ewid. 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 527/1   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
17 Mpzp w Chludowie na terenie pomiędzy drogą krajową na 11, granicą sołectw Chludowo
i Golęczewo, torami kolejowymi oraz granicą
z Gminą Oborniki - część A
XXXIII/310/13 21.03.2013 z dnia 10.05.2013
poz. 3446 
9.06.2013 2013 Teren pomiędzy drogą krajową na 11, granica sołectw Chludowo
i Golęczewo, torami kolejowymi oraz granicą
z Gminą Oborniki - część A
  Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
18  Mpzp Chludowo – rejon ulic Kościelnej
i Maniewskiej
XLVI/499/14 24.04.2014 z dnia 17.06.2014
poz. 3628   
1.07.2014 2014 Rejon ulic Kościelnej i Maniewskiej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6 IV/29/15 26.02.2015 z dnia  8.04.2015
poz. 2248
22.04.2015 2015 Teren działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Golęczewskiej XXXIX/445/17 14.12.2017. z dnia 8.01.2018
poz. 418
09.02.2018 2018 Obszar w rejonie  PSZOK przy ul. Goleczewskiej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
ZIELĄTKOWO
1  Mpzp miejsc. Zielątkowo rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej XLIV/425/2001 12.07.2001 z dnia 30.07.2001
nr 89 poz. 1762 
13.08.2001 2001 Rejon ulic Szkolnej, Leśnej
i Dworcowej
Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr 1.1, 1.2 i 1.3 Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.1 Zmiana mpzp miejsc. Zielątkowo rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie działki o nr ewid 67/2 oraz części działek o nr ewid. 64/6, 65, 66 i 67/10 LIV/446/2006 22.06.2006 z dnia 20.11.2006
nr 176 poz. 4066 
20.12.2006 2006 rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie działki o nr ewid 67/2 oraz części działek o nr ewid. 64/6, 65, 66 i 67/10   Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.2 Zmiana mpzp miejscowości Zielątkowo rejon
ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie pomiędzy ulicą Dworcową, działką o nr ewid. 18, północną granicą planu oraz granicą sołectw Zielątkowo i Chludowo
L/464/2010 24.06.2010 z dnia 31.08.2010
nr 174 poz. 3277 
30.09.2010 2010 Rejon ul. Szkolnej, Leśnej
i Dworcowej na terenie działki o nr ewid 67/2 oraz części działek o nr ewid. 64/6, 65, 66 i 67/10
  Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.3 Mpzp w Zielątkowie na terenie działek o nr ewid.: 113/3 i 113/4 XLIV/478/14 27.02.2014 z dnia 6.05.2014
poz. 2946  
20.05.2014 2014 Działki o nr ewid.: 113/3
i 113/4
  Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2 Zmiana mpzp w Zielątkowie dla działek o nr ewid 210/3 i 210/4 XXXVI/348/13 27.06.2013 z dnia 11.09.2013
poz. 5167 
25.09.2013 2013 Działki o nr ewid 210/3
i 210/4
  Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
BIEDRUSKO
1 Mpzp Biedruska rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej, gm. Suchy Las
XXIV/213/2000 23.03.2000 z dnia 04.05.2000
nr 28 poz. 324 
18.05.2000 2000 Rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej
Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr od 1.1 do 1.6 Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄ-ZUJE RYS. POD NR 1.1
1.1 Zmiana mpzp Biedruska rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej gm. Suchy Las
LVI/490/2006 31.08.2006 z dnia 09.10.2006
nr 156 poz. 3716 
23.10.2006 2006  Rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej
  Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.2 Mpzp Biedrusko dla działek o nr ewid. 89/1, 14/1, 19, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9 oraz dla części działek o nr ewid. 3/6, 10, 16, 34, 39, 89/2
i 89/10
XXVI/220/2008 30.10.2008 z dnia 09.12.2008 
nr 228 poz. 3814 
8.01.2009 2008 Działki o nr ewid. 89/1, 14/1, 19, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9 oraz dla części działek o nr ewid. 3/6, 10, 16, 34, 39, 89/2 i 89/10   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.3 Mpzp Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 3/2
i 97
XVIII/153/12 23.02.2012 z dnia 07.05.2012
poz. 2048 
6.06.2012 2012 Działki o nr ewied 3/2 i 97   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.4 Mpzp Biedrusko - Kościół XXXI/338/17 25.05.2017 z dnia 5.06.2017                 poz. 4215 19.06.2017 2017 Teren od strony ulicy Chludowskiej    Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.5 Mpzp w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 95 III/31/18 18.12.2018 z dnia 07.01.2019
poz. 325
07.02.2019 2018 Działka o nr ewid. 95   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
1.6 Mpzp Biedrusko - Centrum  XI/141/19  2019-09-26 z dnia 03.10.2019 poz. 8261 2019-11-03 2019 Rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej
  Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2 Mpzp Biedrusko - rejon II, gm. Suchy Las XXXIV/327/2000 07.12.2000 z dnia 15.12.2000
nr 89, poz. 1181 
29.12.2000 2000 Biedrusko - rejon II Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr  2.1 i 2.2 Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
2.1 Zmiana mpzp Biedrusko - rejon II , gm. Suchy Las XLIII/414/2001 15.06.2001 z dnia 25.06.2001
nr 77, poz. 1402 
9.07.2001 2001 Biedrusko - rejon II   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU
2.2 Zmiana mpzp Biedrusko rejon II gm. Suchy Las dla działki o nr ewid 14/8 oraz dla części o nr ewid 15 XLIII/384/2009 26.11.2009 z dnia 24.02.2010
nr 24 poz. 699 
14.03.2010 2009  Działki o nr ewid 14/8 oraz dla części o nr ewid 15   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
3 Mpzp Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 47/2 LX/562/2002 22.08.2002 z dnia 27.09.2002
nr 118 poz. 3300 
11.10.2002 2002 Działka o nr eiwd 47/2   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4 Mpzp Biedrusko na terenie części działki
o nr ewid 52
LXI/572/2002 12.09.2002 z dnia 08.10.2002
nr 121 poz 3381 
22.10.2002 2002 Część działki o nr ewid 52   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
4.1 Mpzp Biedrusko - Cmentarz V/66/19 2019-02-21 z dnia 05.03.2019
poz 2492 
2019-04-05 2019 Działka o nr ewid. 52/1   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5 Mpzp na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko V/48/2003 30.01.2003 z dnia 28.02.2003
nr 30 poz. 575 
14.03.2003 2003 Teren Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko Obowiązuje     w części nieobjętej planem nr  5.1  Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5.1 Mpzp dla strefy ochronnej wokół
terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko.
XXXVII/414/17 2017-10-26 z dnia 20.11.2017
poz. 7509 
5.12.2017 2017 Południowo-wschodnia część terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
5.2 Mpzp dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko. VI/90/19 2019-03-28 z dnia 05.04.2019
poz. 3564
2019-04-20 2019 Działki o nr ewid.: 1, 459 i 472   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
6 Mpzp w obrębie Biedrusko na terenie działek
o nr ewid. 219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 219L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19 oraz części działek o nr ewid. 9 i 219L/5
IX/81/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003
nr 110 poz. 2035 
11.07.2003 2003 Teren działek o nr ewid. 219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 210L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19 oraz część dziełek o nr ewid. 9 i 219L/5   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
7 Mpzp Biedrusko - P.O.D. LVII/499/2006 21.09.2006 z dnia 24.11.2006
nr 180 poz. 4212 
24.12.2006 2006 Biedrusko - P.O.D.   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
8 Mpzp w miejscowości Biedrusko na terenie działki  o nr ewid 27/4                                               LVII/501/2006 21.09.2006 z dnia 14.11.2006 
nr 172 poz. 3973 
14.12.2006 2006 Działka o nr ewid. 27/4 UTRATA WAŻNOŚCI Biedrusko  OBOWIĄ-ZUJE UCHWAŁA POD NR 8.1 OBOWIĄ-ZUJE RYSUNEK POD NR 8.1
8.1 Zmiana mpzp w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4 IX/85/15 27.08.2015 z dnia 7.09.2015
poz. 5156
8.10.2015 2015 Działki powstałe po podziale działki o nr ewid. 27/4   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W JPG
9 Mpzp w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 XI/79/2007 28.06.2007 z dnia 06.09.2007
nr 128 poz. 2935 
5.10.2007 2007  Działki o nr ewid. 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 Obowiązuje    w części nieobjętej planem nr 9.1 Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
9.1 Zmiana mpzp Biedrusko na terenie działek
o nr ewid. 35 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34
V/26/11 24.02.2011 z dnia 26.04.2011
nr 113 poz. 1899 
26.05.2011 2011  Działki o nr ewid. 35 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
10 Mpzp Biedrusko dla działki o nr ewid. 13/10 XXXIX/354/2009 17.09.2009 z dnia 05.11.209
nr 189 poz. 3251 
19.12.2009 2009 Działka o nr ewid. 13/10   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
11 Mpzp Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 29 IV/16/11 20.01.2011 z dnia 26.04.2011
nr 113 poz. 1897 
26.05.2011 2011 Działka o nr ew. 29   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
12 Mpzp Biedrusko rejon ul. Ogrodowej
i Powstańców Wlkp 
XXII/204/12 05.07.2012 z dnia 11.09.2012
poz. 3808 
11.10.2012 2012 Rejon ul. Ogrodowej
i Powstańców Wlkp 
  Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
13 Mpzp Biedrusko - rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej XXXIV/317/13 25.04.2013 z dnia 28.06.2013
poz. 4200 
12.07.2013 2013 Rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej Obowiązuje łącznie z Rozstrzyg-nięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopol-skiego  z dnia 12.06.2013 r. , ogł w Dz. Urz. Woj.. Wlkp.z     dnia 18.06.2013r. poz. 4061 Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
14 Zmiana mpzp w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2 L/518/14 28.08.2014 z dnia 8.10.2014
poz. 5161  
22.10.2014 2014 Działka o nr ewid. 45/2   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
15 Mpzp w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32 IV/30/15 26.02.2015 z dnia 8.04.2015
poz. 2249
22.04.2015 2015 Teren działki o nr ewid. 32 Obowiązuje łącznie z Rozstrzyg-nięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopol-skiego z dnia 1.04.2015 r. ogł. w  Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia      9.04.2015 r.      poz. 2278    Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF
16 Mpzp Biedrusko – rejon ulicy 7 Pułku
     Strzelców Konnych
XLVII/516/18  30.08.2018 z dnia 17.09.2018 r.
poz. 7084
02.10.2018 2018 Teren działek o nr ewid.: 13/24 i 13/25   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF